POLITYKA PRYWATNOŚCI Flyspotpolishopen.COM

 1. Operatorem serwisu WWW.Flyspotpolishopen.COM jest Aerotunel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. z siedzibą w Warszawie, Al. Solidarności 75/26, 00-090 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000421047, REGON 146127693, NIP 525-253-35-08.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www.
 3. Informacje w formularzach.
  1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika, w tym jego dane osobowe.
  2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
  3. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest AEROTUNEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, 00-090, Al. Solidarności 75/26, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000587608, NIP: 5252533508, e-mail: recepcja@Flyspot.com (‘Flyspot’).
  4. Dane podane w formularzu mogą być udostępniane podmiotom, które Flyspot angażuje w związku ze świadczeniem usług bądź sprzedażą produktów; w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o Użytkowniku do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi w tym zakresie współpracuje Flyspot. Dane nie są udostępniane innym podmiotom trzecim, chyba że za zgodą Użytkownika.
  5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego, kontaktu handlowego lub zamówienia produktu bądź usługi oferowanej przez Flyspot. W zależności od celu przekazania danych, mogą być one przetwarzane dla potrzeb wykonania umowy lub na podstawie odrębnie wyrażonej zgody Klienta – w zakresie i dla celów wynikającym z takiej zgody bądź do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w szczególności marketingu usług świadczonych przez Flyspot, w tym profilowania danych osobowych dla powyższych potrzeb.
  6. Klient ma prawo do żądania od Flyspot dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Klient ma również prawo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych oraz prawo do wycofania zgody odnośnie przetwarzania danych osobowych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przed jej wycofaniem).
  7. Dane osobowe będą przechowywane przez Flyspot:
   1. w przypadku przekazania danych osobowych dla celów związanych z zamówieniem produktu bądź usługi – przez okres realizacji umowy, a po tym czasie – przez okres wynikający z przepisów prawa
   2. w przypadku przetwarzania danych dla uzasadnionych celów administratora bądź na podstawie zgody Użytkownika – do czasu otrzymania sprzeciwu bądź cofnięcia zgody;
   3. w przypadku Użytkowników, którzy dokonali rejestracji w Serwisie – przez okres korzystania z Serwisu i 12 miesięcy od ostatniego zalogowania do Serwisu.
   4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym może być ono niezbędne dla potrzeb realizacji żądań zgłoszonych przez Użytkownika, w szczególności dla potrzeb zawarcia lub wykonania umowy z Flyspot.
 4. Informacja o plikach cookies.
  1. Serwis korzysta z plików cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
  5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 5. Logi serwera.
  1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
  2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
   1. czas nadejścia zapytania,
   2. czas wysłania odpowiedzi,
   3. nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
   4. informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
   5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
   6. informacje o przeglądarce Użytkownika,
   7. informacje o adresie IP.
  3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
  4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 6. Udostępnienie danych.
  1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych, w tym dla potrzeb, o których mowa w ust. 3.4. niniejszej Polityki.
  2. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 7. Zarządzanie plikami cookies.
  1. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
  2. W celu zarządzania ustawieniami cookies należy wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępować zgodnie z instrukcjami:
   1. Internet Explorer
   2. Chrome
   3. Safari
   4. Firefox
   5. Opera
   6. Android
   7. Safari (iOS)
   8. Windows Phone
   9. Blackberry