ZASADY

UCZESTNICTWO

Są to zawody typu Open.

Liczba teamów biorących udział jest nieograniczona, pod warunkiem, że pozwoli na rozegranie zawodów w wyznaczonym czasie.

Do zgłoszenia nie jest wymagana licencja sportowa FAI.

SĘDZIOWANIE

Zawody będą prowadzone przez 3 licencjonowanych sędziów FAI FS/VFS. Dzień przed team sędziowski będzie dostępny we Flyspot Katowice. W tym dniu każdy team będzie mógł poprosić sędziów o ocenę maksymalnie dwóch lotów treningowych (plan rund treningowych zostanie opublikowany w późniejszym terminie).

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia na zawody są przyjmowane do 31 października, wyłącznie za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego.

Opłata rejestracyjna dla zespołu w zależności od kategorii wynosi:

W przypadku płatności dokonanych do 30 września:
– FS4 / VFS /D4W – 299 EUR brutto
– Freestyle solo – 199 EUR brutto
– Solo Speed – 199 EUR brutto
– FS2/ D2W – 249 EUR brutto

W przypadku płatności dokonanych od 1 do 31 października 2023: 
– FS4 / VFS /D4W – 599 EUR brutto
– Freestyle solo – 399 EUR brutto
– Solo Speed – 399 EUR brutto
– FS2/ D2W – 499 EUR brutto

Zawodnicy mogą brać udział w więcej niż jednej konkurencji. Udział w każdej kolejnej konkurencji: opłata startowa -50%.

Po przesłaniu zgłoszenia kapitan drużyny dostanie mailowe potwierdzenie rejestracji oraz dane do przelewu należności. Cała komunikacja pomiędzy dyrektorem zawodów a zespołami odbywać się będzie za pośrednictwem adresu e-mail podanego w trakcie rejestracji.

W celu zarezerwowania czasu na trening bardzo prosimy o kontakt z camps@flyspot.com.

ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW

Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do posiadania kasku i sprzętu, który jest zgodny z aktualnie obowiązującym Kodeksem Sportowym FAI.

Zawody są przeprowadzone i ocenione zgodnie z aktualnym regulaminem FAI, z wyjątkiem następujących lokalnych/wewnętrznych zasad:

1. Każdy team zobowiązany jest do umieszczenia na kaskach zawodników wskazanych przez organizatora i zgodnie z instrukcją przekazaną przez organizatora otrzymanych podczas rejestracji:
a. Tagów RFID
b. Numerów startowych
Zespół, który nie zastosuje się do tego wymogu otrzyma zero punktów w odpowiedniej rundzie. Zasada ta nie podlega prawu do protestu.

2. Każdy zespół jest odpowiedzialny za zarządzanie czasem i ma go wystarczająco dużo na przygotowanie i wykonanie lotu. Team wchodzący do tunelu zbyt wcześnie, przed wskazanym dla niego czasem, uzyska zero punktów w danej rundzie. Zasada ta nie podlega prawu do protestu.

3. Jury składające się z trzech członków deleguje jednego, który jest obecny na miejscu. Dwóch pozostałych członków pozostaje w kontakcie mobilnym, w przypadku konieczności podejmowania decyzji.

4. FS 2-way Advanced jest oceniany zgodnie z wewnętrznymi zasadami Flyspot dostępnymi na stronie Flyspot Open.

Regulaminy pojawią się wkrótce.

KWALIFIKACJA

  • Każda kategoria jest dostępna dla zawodników dowolnej narodowości.
  • Członkowie zespołu mogą być dowolnej narodowości i płci.
  • Każdy z członków teamów powinien mieć doświadczenie w lataniu w tunelu aerodynamicznym.
  • Każdy team może zgłosić przed rozpoczęciem zawodów jednego rezerwowego.
  • Każdy z zawodników może być członkiem wyłącznie jednego teamu zgłoszonego w danej kategorii.

TRENING

Cena za trening przed zawodami to 550 EUR/h brutto dla teamów biorących udział w zawodach.

PROTESTY

Opłata protestowa wynosi 15 EUR/50PLN.